ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ


DSC04445DSC03503Tzina esof

Όλοι οι εκπαιδευτικοί του φροντιστηρίου μας είναι πτυχιούχοι Πανεπιστημίων Ελληνικών και ξένων με μεταπτυχιακές σπουδές ή επιμόρφωση.

Οι καθηγητές μας παρακολουθούν σεμινάρια στο British Council , HellenicAmerican Union , Institut Francais, Goethe Institut , PA LSO που αφορούν την εξέλιξη της γλώσσας, τις καινούργιες μεθόδους διδασκαλίας και την ψυχοπαιδαγωγική.

Γίνεται εναλλαγή καθηγητριών ανά αντικείμενο ανάλογα με την εξειδίκευση ειδικά στα ανώτερα επίπεδα.

Οι καθηγητές μας φροντίζουν να συνδέουν το μάθημα με τις ανάγκες των μαθητών και τις σύγχρονες εξελίξεις.