ΑΓΓΛΙΚΑ


agglika

big ben

  • Pre-junior classes: (6-8 ετών Α – Β Δημοτικού )

Παιδοκεντρικό σύστημα ( Student – centred method )με ποικίλο υλικό και μεθόδους (χαρτόνια, μπογιές, παιχνίδια, τραγούδι, θέατρο).Κύρια έμφαση στον

προφορικό λόγο-ανάπτυξη δεξιοτήτων.

  • Junior classes(A,B junior,8-10 ετών )

Έμφαση στον προφορικό λόγο, ομιλία και κατανόηση. Τίθενται οι βάσεις για το γραπτό λόγο. Εποπτικά μέσα και υλικό : video, multi media, games, posters, role-playing, theatre acts.

Ειδικά εκπαιδευμένοι καθηγητές : με εμπειρία στις τρυφερές ηλικίες ή καθηγητές με επιμόρφωση σε θέματα ψυχολογίας και παιδαγωγικής .

Οι μαθητές μας μετά τα πρώτα δύο χρόνια έχουν μάθει 500 λέξεις που μπορούν άνετα να χρησιμοποιούν για απλή και καθημερινή συνεννόηση .

  • Α,Β, C,D,E classes(10-14,15 ετών)

Έμφαση τόσο στο γραπτό όσο και στον προφορικό λόγο. Συστηματοποιημένα tests σε τακτά χρονικά διαστήματα και γραπτές εξετάσεις 2 φορές το χρόνο με σκοπό τον έλεγχο της προόδου και απόδοσης των μαθητών. Το μάθημα γίνεται πιο ευχάριστο καθώς εμπλουτίζεται με VIDEO sessions , MULTIMEDIA και μαθήματα ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ, ΙΣΤΟΡΙΑΣ, ΤΕΧΝΗΣ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ.

  • Exam classes

F.C.E., C.A.E., C.P.E.-CAMBRIDGE

ECCE, ALCE, ECPE,- MICHIGAN

ESB, B1, B2, C1,C2,

FIT A1, A2 / B1,B2/C1,C2

CELI 1,2,3,4,5 PERUGIA

DELF,DALF: A1,A2/ B1,B2/C1,C2

Συνεργαζόμαστε και ακολουθούμε τις προδιαγραφές:

Του Cambridge/ British Council

Michigan /Hellenic American Union

ESB (English Speaking Board)

Goethe Institut ( Ινστιτούτο Γκαίτε )

Institut Francais ( Γαλλικό Ινστιτούτο )

Europalso

Προετοιμασία και αξιολόγηση με βάση τα κριτήρια των παραπάνω ξενόγλωσσων φορέων εκπαίδευσης.
• Γίνεται προσομοίωση εξετάσεων ( MOCK TESTS ) σε πραγματικές συνθήκες εξετάσεων από όπου αξιολογείται το επίπεδο γνώσεων /αφομοίωσης ύλης των μαθητών και συνιστάται ανάλογα η συμμετοχή τους σε εξετάσεις.
• Οι επιτυχίες των σπουδαστών μας 80-100% αποδεικνύουν τη σοβαρότητα του προγράμματος και τη μεθοδικότητα της διδασκαλίας.
• Κάθε χρόνο δημοσιοποιούμε τα ονόματα των επιτυχόντων και βραβεύουμε τους μαθητές μας.

 

ΑΓΓΛΙΚΑ –ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΑ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΜΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ

α) ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΑ
Nursery
Junior a
Junior b: Europalso Stars 1
A’ class: Europalso Stars 2
B’class : Europalso Beginners

C’ class :Europalso Elementary

D’ class :Europalso Basic

E’ class : ESB B1

F’ class :ESB B2, FCE , ECCE ,Κρατικό Β2
7-9 χρόνια
Advanced /Prof.1 : ESB C1, CAE , ALCE , Κρατικό C 1
Prof 2 : ESB C2 ,CPE, ECPE
1,5-2 χρόνια

β) ΤΑΧΥΡΡΥΘΜΑ

Junior a & Junior b: Level 1
A’ class  & 1/2 B class :Level 2
Europalso Beginners

1/2 B’class & C’ class  : Level 3
Europalso Elementary

D’ class & 1/2 E’ class: Level 4
Europalso Basic /ESB B

E’ class & F’ class :Level 5
ESB B2,FCE, ECCE, Κρατικό Β 2
5-6 χρόνια

Advanced /Prof.1 : ESB C1, CAE , ALCE , Κρατικό C 1
Prof 2 : ESB C2 ,ECPE
1,5 χρόνιαthematakilondon1