ΙΤΑΛΙΚΑ


italika

kolossaio

Elementare (Europalso Elementare, Perugia Celi 1)
Intermedio (Europalso Intermedio, Perugia Celi 2)
Medio (Europalso medio)
Superiore(Europalso Superiore, Perugia
Celi 3)
3-4 χρόνια

Avanzato 1 Perugia Celi 4
Avanzato 2 Perugia Celi 5
( 2 χρόνια)

MostStunningBridgesintheWorldPonteVecchioFlorenceItaly-16