ΤΑΧΥΡΡΥΘΜΗ ΕΚΜΑΘΗΣΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ


Accelerated learning –Adults

Level 1 Beginners /Επίπεδο Αρχαρίων
Level 2 Elementary / Βασικό
Level 3 Intermediate / Μεσαίο
Level 4 Advanced/ προχωρημένο

Ολοκληρωμένο πρόγραμμα εκμάθησης αγγλικών για ενήλικες : εργαζόμενους, φοιτητές, ανθρώπους με περιορισμένο χρόνο.
40 διδακτικές ενότητες χωρισμένες σε 4 επίπεδα( beginners – elementary – intermediate – advanced )
σύγχρονη διδακτική προσέγγιση : παραδοσιακή διδασκαλία άριστα συνδυασμένη με τεχνολογία multimedia
χρήση αυθεντικού λόγου όπως αυτός ακούγεται, ομιλείται, γράφεται και διαβάζεται.
Ενδείκνυται για όσους έκαναν Αγγλικά αλλά δεν έμαθαν  ή ξέρουν Αγγλικά αλλά δεν τα μιλούν