Ημερήσια αρχεία: 12/12/2014


CAMBRIDGE 2012ECCE /ESB B2 (LOWER)

CAMBRIDGE 2012ECCE /ESB B2 (LOWER) ΛΙΑΣΚΩΝΗ ΚΑΤΕΡΙΝΑ, FCE, 77/100 ΠΡΟΜΠΟΝΑΣ ΘΑΝΟΣ, FCE 72/100 ΚΑΡΒΕΛΑΣ ΚΩΣΤΑΣ (ΕSB, MERIT) ΜΑΥΡΟΕΙΔΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΜΕΤΣΕ ΙΩΑΝΝΑ ΜΕΛΕΤΗΣ ΧΑΡΗΣ MΠΟΥΖΕΑ ΣΟΦΙΑ ΤΡΑΣΑ ΚΩΣΤΑΝΤΙΝΑ ΦΩΤΙΑΔΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ 100% ΕΠΙΤΥΧΙΑ!!! ΜΠΡΑΒΟ ΠΑΙΔΙΑ!!!


ΤΕΣΤ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟΥ

Προτού εμπιστευθείτε τα παιδιά σας στον ειδικό αξιολογείστε τα φροντιστήρια που επισκέπτεστε με τον εξής τρόπο: • Συζητείστε με τη διεύθυνση και κρίνετε: • αν το σχολείο διαθέτει τα ουσιαστικά προσόντα για εκπαιδεύσει το παιδί σας • αν το επίπεδο εμπειρίας και οι ειδικές γνώσεις που διαθέτει ο υπεύθυνος σπουδών είναι τα επιθυμητά • Ενημερωθείτε […]


ΠΡΟΤΟΥ ΕΠΙΛΕΞΕΤΕ

Προτού επιλέξετε Το Δικό Σας Φροντιστήριο • Επισκεφθείτε το φροντιστήριό μας και ενημερωθείτε για τις μεθόδους διδασκαλίας, τα εκπαιδευτικά προγράμματα, καθώς και τα ποσοστά επιτυχίας σε πανελλαδικές εξετάσεις. • Ζητείστε πληροφορίες για τη διεύθυνση, τα προσόντα των καθηγητών, τις παιδαγωγικές τους ικανότητες, την εμπειρία, τη μεταδοτικότητα και την επικοινωνία με τους μαθητές και τους γονείς […]