Ημερήσια αρχεία: 09/05/2016


ARISTON TEST, ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΣ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΣ

Άριστον Τεστ Επαγγελματικού Προσανατολισμού Το ΆΡΙΣΤΟΝ Τεστ αποτελεί το πιό πρωτοποριακό έμπειρο σύστημα Επαγγελματικού Προσανατολισμού και διερευνά: 1. Την προσωπικότητα 2. Τις κλίσεις 3. Τις ικανότητες 4. Τις δεξιότητες 5. Τα ενδιαφέροντα κάθε ατόμου Έτσι προσδιορίζει τα επαγγέλματα εκείνα που ταιριάζουν καθώς και τα αντίστοιχα Τμήματα του ελληνικού εκπαιδευτικού συστήματος (ΑΕΙ – ΤΕΙ). Με βάση […]