ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΜΑΘΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΦΙΛ


Πώς μαθαίνει το παιδί σας; – Οι διαφορετικοί τύποι μάθησης!

Πηγή : www.parentshelp.gr

 Είναι το ακουστικό, το οπτικό και το κιναισθητικό προφίλ. Για μερικά παιδιά το προφίλ της ακουστικής μάθησης τους ταιριάζει περισσότερο. Αντίθετα πολλά παιδιά προτιμούν το οπτικό προφίλ για να μάθουν, άλλοι πάλι προτιμούν μια κιναισθητική μέθοδο εκμάθησης. Όταν οι γονείς μπορέσουν να προσδιορίσουν το μαθησιακό προφίλ του παιδιού τους, μπορούν να δημιουργήσουν μια μέθοδο που θα βοηθάει τα παιδιά τους στο έπακρο.
LEARNING TYPES
Η μάθηση και το σχολείο δεν είναι ένα μέγεθος που ταιριάζει σε όλους. Αν και όλα τα παιδιά μαθαίνουν μέσω της ουσιαστικής εμπειρίας, της αφής, της κίνησης, της παρατήρησης και της ακοής, παρατηρώντας τα καλύτερα θα διαπιστώσουμε κάποιες δυνάμεις και προτιμήσεις οι οποίες δηλώνουν τον τύπο μάθησης που υπερτερεί. Ο τύπος μάθησης ουσιαστικά αναφέρεται στους διαφορετικούς τρόπους με τους οποίους μαθαίνουμε, επεξεργαζόμαστε και διατηρούμε τις πληροφορίες. Κάποια παιδιά τα πηγαίνουν καλύτερα στα πρακτικά πράγματα, και άλλα λειτουργούν καλύτερα στα γλωσσικά. Άλλα κατανοούν καλύτερα, και άλλα αποστηθίζουν πολύ εύκολα. Η κατανόηση του πώς μαθαίνει ένα παιδί, μπορεί να κάνει την εκπαίδευσή του μια καλύτερη εμπειρία για όλους. Όταν οι γονείς γνωρίζουν τον καλύτερο τρόπο μάθησης του παιδιού, μπορούν να το βοηθήσουν να μαθαίνει πιο αποτελεσματικά (περισσότερο από 50% σύμφωνα με έρευνες) και με λιγότερη προσπάθεια!
Οι τύποι μάθησης… Οι έρευνες δείχνουν πως το μαθησιακό στυλ των παιδιών αρχίζει και διακρίνεται στις ηλικίες των 6 ή 7 χρόνων, στη διάρκεια της σχολικής περιόδου. Σύμφωνα με τη βιβλιογραφία, υπάρχουν αρκετοί τρόποι διαφοροποίησης των τύπων μάθησης, αλλά συνηθέστερα αναφέρονται τρεις βασικοί τύποι: οπτικός (μάθηση μέσω της όρασης), ακουστικός (μάθηση μέσω ακοής), κιναισθητικός τύπος (μάθηση μέσω της πράξης και της κίνησης).

Τέλος, οι γονείς θα πρέπει να θυμούνται πως δεν υπάρχει σωστός ή λάθος τύπος μάθησης. Όλοι μαθαίνουμε με διαφορετικό τρόπο και η καλύτερη μέθοδος για να καταλάβουν οι γονείς το στιλ μάθησης του παιδιού είναι μέσω της παρατήρησης. Οι δραστηριότητές του, τα ενδιαφέροντά του, οι προτιμήσεις του, δίνουν ενδείξεις για τον τρόπο που επεξεργάζεται πληροφορίες. Έχοντας γνώση οι γονείς επομένως, μπορούν να βοηθήσουν το παιδί να καταλάβει καλύτερα τις δυνάμεις του και να αυξήσει τα κίνητρά του για μάθηση!

AINSTEINimages

Πηγή : www.parentshelp.gr