ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ


Άριστον Τεστ Επαγγελματικού Προσανατολισμού

ariston test

Το ΆΡΙΣΤΟΝ Τεστ αποτελεί το πιό πρωτοποριακό έμπειρο σύστημα Επαγγελματικού Προσανατολισμού και διερευνά:

1. Την προσωπικότητα

2. Τις κλίσεις

3. Τις ικανότητες

4. Τις δεξιότητες

5. Τα ενδιαφέροντα κάθε ατόμου

Έτσι προσδιορίζει τα επαγγέλματα εκείνα που ταιριάζουν καθώς και τα αντίστοιχα Τμήματα του ελληνικού εκπαιδευτικού συστήματος (ΑΕΙ – ΤΕΙ). Με βάση τα παραπάνω δεδομένα, ο νέος μπορεί να αποφασίσει σχετικά με τις σπουδές και το επάγγελμα που θα ακολουθήσει, ώστε να διασφαλίσει μια επιτυχημένη καριέρα.

Το ΆΡΙΣΤΟΝ τεστ απευθύνεται σε μαθητές Γυμνασίου, Λυκείου αλλά και σε σπουδαστές που επιζητούν εξειδίκευση σε μεταπτυχιακό επίπεδο. Ιδιαίτερα για τους μαθητές της Γ’ Λυκείου τα αποτελέσματα του τεστ χρησιμοποιούνται ως δεδομένα στη συμπλήρωση του μηχανογραφικού τους δελτίου μέσω του ειδικού λογισμικού ΔΙΑΚΡΙΣΙΣ ΣΠΟΥΔΩΝ που έχει δημιουργηθεί για το σκοπό αυτό. Ευνόητο είναι ότι το επίπεδο της επαγγελματικής εξέλιξης του ατόμου θα εξαρτηθεί οπωσδήποτε και από την προσπάθεια που αυτό θα καταβάλλει ως εκπαιδευόμενος αλλά και ως εργαζόμενος στη συνέχεια.

Σε κάθε περίπτωση, το ΑΡΙΣΤΟΝ προτείνει συγκεκριμένα επαγγέλματα που ταιριάζουν στην προσωπικότητα του εξεταζόμενου, καθώς και το βαθμό στον οποίο το καθένα από αυτά ταυτίζεται με τους επιμέρους παράγοντες της προσωπικότητας (πρωτογενείς και δευτερογενείς).

Ποιά είναι η Αξιοπιστία του Τέστ;

Το ΆΡΙΣΤΟΝ τεστ είναι με διαφορά το πλέον αξιόπιστο τεστ επαγγελματικού προσανατολισμού διότι:

  • Βασίζεται σε μελέτες και έρευνες πλέον των 30 ετών.
  • Εξασφαλίζει με απόλυτα επιστημονικό τρόπο την αντικειμενικότητα και ειλικρίνεια των απαντήσεων (5 βαθμοί αλήθειας).
  • Έχει παγκοσμίως το μεγαλύτερο Δείκτη Αξιοπιστίας (99%) και Δείγμα Στάθμισης (10.000 νέοι).
  • Εκδίδει αποτελέσματα μετά από πλήθος πολύπλοκων μαθηματικών υπολογισμών, συγκρίσεων και συνδυασμών (850 εκατομμύρια περίπου), που γίνονται εξατομικευμένα για κάθε άτομο.

Επίσης:

Οι μαθητές της Γ Λυκείου μπορούν να χρησιμοποιήσουν τα αποτελέσματα του τεστ για τη συμπλήρωση του μηχανογραφικού τους δελτίου ή την επιλογή κατεύθυνσης, μέσω ειδικού λογισμικού  (ΔΙΑΚΡΙΣΙΣ ΣΠΟΥΔΩΝ) το οποίο συνοδεύει το τεστ και διατίθεται από το Κέντρο Συμβουλευτικής.

Η συγκεκριμένη διαδικασία περιλαμβάνει την τεχνική υποστήριξη για την υλοποίηση του τεστ, την εκτύπωση της ατομικής έκθεσης – profile, τη δυνατότητα χρήσης λεπτομερούς πληροφοριακού υλικού για τα ΑΕΙ – ΤΕΙ και την εξατομικευμένη συμβουλευτική, εφαρμόζεται δε ήδη σε πιστοποιημένες εκπαιδευτικές μονάδες, με τη συνδρομή συμβούλων ειδικά εκπαιδευμένων και επίσημα πιστοποιημένων από τους δημιουργούς του.